3 belangrijke voordelen welke zijn verbonden aan glastuinbouw

Glastuinbouw heeft door de jaren heen een behoorlijke evolutie doorgemaakt. In eerste instantie leek het er nog naar uit te zien dat glastuinbouw de investering die moet worden gemaakt eigenlijk niet helemaal waard was. Inmiddels weten we wel beter. De vele interessante voordelen die zijn verbonden aan het toepassen van glastuinbouw hebben er dan ook voor gezorgd dat steeds meer mensen overtuigd zijn geraakt. Bent u nog niet één van deze mensen? Is het voor u bijgevolg dan ook niet helemaal duidelijk wat nu precies de belangrijkste voordelen zijn van glastuinbouw? Geen probleem! Wij hebben deze voordelen speciaal voor u uitgezocht en zetten ze graag hieronder uitgebreid op een rijtje!

             1.) Het kweken wordt volledig op maat mogelijk gemaakt

In eerste instantie spreekt het voor zich dat het klimaat en de omstandigheden in een kas zeer precies gecontroleerd en gestuurd kunnen worden. Wat betekent dat nu precies? Dat het in eerste instantie mogelijk is om volledig zelf de temperatuur te regelen. Dit vereist in de praktijk wel een behoorlijke hoeveelheid energie. Niet alleen is het in een kas mogelijk om de temperatuur specifiek af te stellen, wat bovendien ook te denken van het precies bepalen van de hoeveelheid water en licht die wordt gegeven? Op deze manier is het voor mensen die gaan kweken ook veel eenvoudiger mogelijk om precies in te kunnen schatten welk gewas op welk tijdstip klaar zal zijn.

             2.) U kunt bepaalde gewassen het hele jaar door kweken

Een tweede zeer belangrijk voordeel van glastuinbouw heeft betrekking tot het feit dat mensen over de mogelijkheid beschikken om het hele jaar door hetzelfde product te kweken. Dit geldt dus eveneens voor planten of bloemen die normaal tijdens bepaalde periodes in het jaar buiten niet kunnen groeien. Dit bijvoorbeeld omdat de temperatuur gewoon te laag ligt. Bent u dus met andere woorden iemand die er aan denkt om zich te specialiseren in bepaalde planten, bloemen of groenten? Ook in dat geval is het zeker de moeite waard om even te ontdekken welk belangrijk voordeel glastuinbouw op dit vlak met zich mee kan brengen.

             3.) Glastuinbouw blijft continu evolueren

Niet alleen het enorme energieverbruik, maar ook het feit dat er binnen in de kassen veelvuldig gebruik wordt gemaakt van mest en bestrijdingsmiddelen zorgt ervoor dat glastuinbouw ook wel eens in een negatief daglicht wordt geplaatst. Dat is begrijpelijk, maar helemaal nergens voor nodig. Het is namelijk zo dat er de voorbije jaren reeds meer dan behoorlijke stappen in de juiste richting zijn gezet op dit vlak. Zo wordt er bijvoorbeeld op vlak van bestrijdingsmiddelen steeds vaker gebruik gemaakt van natuurlijke vijanden. Op deze manier kan er een biologisch evenwicht worden gerealiseerd welke anders ontbreekt.

Ook een organisatie als TNO draagt haar steentje bij aan de evolutie van de glastuinbouw. TNO is gespecialiseerd in onderzoek en innovatie. Met een dan schat aan innovatieve technieken in huis kunnen ook bouwers van kassen hier hun voordeel mee doen. Ondernemers hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen met TNO aan de slag te gaan voor het oplossen van concrete vraagstukken.

Meer informatie over innovatieve oplossingen voor glastuinbouw vindt u op de website van TNO.